Ο μελισσοκόμος (beekeeper), είναι εκείνο το άτομο το οποίο έχει στην κατοχή του μέλισσες

Οι μέλισσες παράγουν βασικά εμπορεύματα, όπως μέλικερίγύρηπρόπολη και βασιλικό πολτό, ενώ, κάποιοι μελισσοκόμοι ανατρέφουν επίσης βασίλισσες και μέλισσες προς πώληση σε άλλους αγρότες και προς ικανοποίηση της επιστημονικής περιέργειας. Οι μελισσοκόμοι χρησιμοποιούν τις μέλισσες, για την παροχή υπηρεσιών επικονίασης στους καλλιεργητές καρπών και λαχανικών. Πολλοί κρατούν μέλισσες ως χόμπι. Άλλοι το κάνουν για το εισόδημα, είτε ως δευτερεύουσα εργασία σε άλλη εργασία ή ως εμπορικοί χρήστες. Αυτοί οι παράγοντες, επηρεάζουν τον αριθμό των αποικιών που διατηρούνται από το μελισσοκόμο.

Οι μελισσοκόμοι (apiarists ή λιγότερο συχνά apiculturists, αμφότερα προερχόμενα από το Λατινικό apisμέλισσα· σύγκριση με το apiary = μελισσοκομείο), λέγονται και αγρότες μελιού (honey farmers). Ο όρος μελισσοκόμος, αναφέρεται στο άτομο που έχει στην κατοχή του μέλισσες σε κυψέλες, κυτία ή άλλα δοχεία. Οι μέλισσες δεν εξημερώνονται και ο μελισσοκόμος δεν ελέγχει τα πλάσματα. Ο μελισσοκόμος έχει την κυριότητα των κυψελών ή των κιβωτίων και τον συναφή εξοπλισμό. Οι μέλισσες έχουν την ευχέρεια να αναζητήσουν τροφή ή να εγκαταλείψουν (σμηνουργία) όπως αυτές το επιθυμούν. Οι μέλισσες, τις περισσότερες φορές επιστρέφουν στη κυψέλη του μελισσοκόμου, καθώς η κυψέλη προσφέρει ένα καθαρό, σκοτεινό, προφυλαγμένο τόπο διαμονής.