Αγνό μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολης παράγωγης μας

Οι μέλισσες παράγουν βασικά εμπορεύματα, όπως μέλι, κερί, γύρη, πρόπολη και βασιλικό πολτό, ενώ, κάποιοι μελισσοκόμοι ανατρέφουν επίσης βασίλισσες και μέλισσες προς πώληση σε άλλους αγρότες και προς ικανοποίηση της επιστημονικής περιέργειας. Οι μελισσοκόμοι χρησιμοποιούν τις μέλισσες, για την παροχή υπηρεσιών επικονίασης στους καλλιεργητές καρπών και λαχανικών. Πολλοί κρατούν μέλισσες ως χόμπι. Άλλοι το κάνουν για το εισόδημα, είτε ως δευτερεύουσα εργασία σε άλλη εργασία ή ως εμπορικοί χρήστες. Αυτοί οι παράγοντες, επηρεάζουν τον αριθμό των αποικιών που διατηρούνται από το μελισσοκόμο.